Modernization of the petrochemical industry

  • Manufacture of filters for the petrochemical industry
    (LLC “Sulzer Hemteh”, Serpukhov)
  • Production of polybutadiene rubber on lithium catalyst (SKD-L)
    (OJSC “Nizhnekamskneftekhim”, Nizhnekamsk)